PowerFit Natural Cup

INBA - 05.05.2018

Farbenie pokožky na mieste súťaže (základná cena zahŕňa dve vrstvy farby, lesk a prípadnú korekciu) Tanning at the place of competition (includes 2 layers, oiling and small corrections)
Ženské kategórie 38,- EUR / základná cena
12,- EUR / každá ďalšia vrstva

Mužské kategórie 43,- EUR / základná cena
17,- EUR / každá ďalšia vrstva

Len nanášanie lesku 7,- EUR
Women's category 38,- EUR / base price
12,- EUR / each additional layer

Men's category 43,- EUR / base price
17,- EUR / each additional layer

Polish application only 7,- EUR
Rezervácia ukončená Zpeť