Different Cup

IFBB - 07.10.2023

Farbenie pokožky na mieste súťaže (základná cena zahŕňa dve vrstvy farby, lesk a prípadnú korekciu) Tanning at the place of competition (includes 2 layers, oiling and small corrections)
Ženské kategórie 60,- EUR / základná cena
30,- EUR / každá ďalšia vrstva

Mužské kategórie 60,- EUR / základná cena
30,- EUR / každá ďalšia vrstva

Len nanášanie lesku 15,- EUR
Women's category 60,- EUR / base price
30,- EUR / each additional layer

Men's category 60,- EUR / base price
30,- EUR / each additional layer

Polish application only 15,- EUR
Zpeť