European Championship NABBA

NABBA - 15.10.2022

Farbenie pokožky na mieste súťaže (základná cena zahŕňa dve vrstvy farby, lesk a prípadnú korekciu) Tanning at the place of competition (includes 2 layers, oiling and small corrections)
Ženské kategórie 70,- EUR / základná cena
20,- EUR / každá ďalšia vrstva

Mužské kategórie 70,- EUR / základná cena
20,- EUR / každá ďalšia vrstva

Len nanášanie lesku 10,- EUR
Women's category 70,- EUR / base price
20,- EUR / each additional layer

Men's category 70,- EUR / base price
20,- EUR / each additional layer

Polish application only 10,- EUR
Reservation closed Cancel