INBA – PNBA World Championships

INBA - 02.06.2018

Farbenie pokožky na mieste súťaže (základná cena zahŕňa dve vrstvy farby, lesk a prípadnú korekciu) Tanning at the place of competition (includes 2 layers, oiling and small corrections)
Ženské kategórie 50,- EUR / základná cena
12,- EUR / každá ďalšia vrstva

Mužské kategórie 55,- EUR / základná cena
A 17,- EUR / každá ďalšia vrstva

Len nanášanie lesku 10,- EUR
Women's category 50,- EUR / base price
12,- EUR / each additional layer

Men's category 55,- EUR / base price
17,- EUR / each additional layer

Polish application only 10,- EUR
Zpeť